EU fondovi

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UHY SAVETOVANJE

UHY SAVETOVANJE je član međunarodnog udruženja za reviziju, računovodstvo, poresko i poslovno savetovanje UHY international (Urbach Hacker Young International) sa sedištem u Londonu.

Projektni tim UHY SAVETOVANJE sastoji se od grupe stručnjaka sa više od 10 godina iskustva u radu sa projektima, od čega više od 5 godina rada sa EU fondovima, specijalizovanih za savetovanje javnog i privatnog sektora s ciljem jačanja poslovne konkurentnosti, savetovanje u području apliciranja za sredstva iz EU i drugih fondova, finansijsko-investiciono savetovanje i edukacije u području finansija i pripreme EU projekata.

Garant vrhunskog kvaliteta naših usluga je 20-godišnje iskustvo poljskog suvlasnika društva "Stowarzyszenie B-4" i hrvatskog suvlasnika društva „UHY Savjetovanje“ u području EU fondova koje koristimo u svakodnevnom poslovanju."Stowarzyszenie B-4" iza sebe imaju samostalno provedeno 90 različitih projekata u ukupnoj vrednosti više od 14 miliona €, od kojih su 32 bila sufinansirana uz pomoć evropskih strukturnih fondova.

Udruženje „Stowarzyszenie B-4" poseduje sledeće reference:
• samostalno implementirano 90 različitih projekata u ukupnoj vrednosti više od 14 miliona €, od kojih su 32 bila sufinansirana uz pomoć evropskih strukturnih fondova
• Preko 55 stalno zaposlenih i saradnika u pripremi i implementaciji EU projekata
• Oko 5,000 osoba i 168 preduzeća i ustanova je koristilo pomoć udruženja kroz različite kurseve, savetovanja i druge oblike podrške
• Sprovedenih više od 20,000 sati treninga i oko 2,000 sati savetodavnih usluga
• Osigurani grantovi za 178 osoba da bi sufinansirali početak njihovog preduzetništva
• Kordinatori klastera Podkarpatskog lakog vazduhoplovstva koji okuplja više od 20 članova, uključujući i mala i srednja preduzeća, naučno-istraživačke jedinice i udruženja
• Pripremljenih preko 1,000 različitih feasibility i pre-feasibility studija, CBA analiza, investicionih i predinvesticionih studija različite vrednosti i delatnosti koje su proizvele preko 1,2 Milijarde EUR investicija kroz EU fondove.

UHY Savjetovanje Split poseduje sledeće reference:
• Projekti sa osiguranim bespovratnim sredstvima u 2014. u vrednosti od 14.2 Miliona EUR
• Nekoliko projekata vrednosti preko 50 milion EUR u fazi trenutne evaluacije
• Projekti u trenutnoj pripremi u vrednosti od oko 100 Miliona EUR

UHY SAVETOVANJE predstavlja pouzdanog partnera u svim fazama razvoja vašeg društva, od samih početaka do uspešnog projektnog razvoja u velikog preduzetnika.

U saradnji sa društvom UHY Revizija, na tržištu nudimo usluge svih poslovno-finansijskih usluga, kroz usluge nekog od naših zaposlenih specijalizovanih u pojedinačnim područjima i projektima, ili kroz brojnu mrežu svojih saradnika u javnom, privatnom, bankarskom i obrazovnom sektoru i na taj način osiguravamo uspešnu realizaciju i razvoj vašeg društva ili projekta – u čemu se ogleda održiva vrednost kojoj težimo!

Zašto izabrati baš nas?
• Vaše su potrebe ispred naših interesa!
• Partnerski pristup
• Usmerenost dugoročnoj saradnji s klijentima
• Sklonost inovacijama i kreativnosti
• Fleksibilnost
• Racionalnost i objektivnost
• Na vreme i u okviru zadatog budžeta
• Dodatna vrednost!
• Jedinstveni know-how u području EU fondova – poljski i hrvatski partner

Odaberite nas za svoje partnere, jer uspeh ne poznaje alternativu !!!