Usluge

Metodologija rada UHY Revizije:

Kako bi osigurali uspešnost i kvalitet posla kojim se bavimo, stvorili smo visoko stručan tim sa zavidnim tehničkim veštinama i iskustvom u reviziji. Naši revizorski timovi su predvođeni iskusnim menadžerima i sastoje se od revizora čiji broj varira od 2 do 5.
Svi timovi su podržani od strane stručnjaka za informacione tehnologije u segmentu kontrole kompjuterskih aplikacija klijenata i obrade baza podataka. Sve revizije se sprovode u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Poreske usluge:

  • Poreski saveti i mišljenja pri utvrđvanju poreza i poreskoj optimizaciji;


  • Poreski konsalting u cilju legalnog smanjena poreskih obaveza;


  • Izrada poreskog due diligence izveštaja;


  • Izbegavanje medjunarodnog dvostrukog oporezivanja.

Usluge revizije

Usluge finansijskog konsaltinga

Poreske usluge

Usluge računovodstvenog konsaltinga