Usluge

Metodologija rada UHY Revizije:

Kako bi osigurali uspešnost i kvalitet posla kojim se bavimo, stvorili smo visoko stručan tim sa zavidnim tehničkim veštinama i iskustvom u reviziji. Naši revizorski timovi su predvođeni iskusnim menadžerima i sastoje se od revizora čiji broj varira od 2 do 5.
Svi timovi su podržani od strane stručnjaka za informacione tehnologije u segmentu kontrole kompjuterskih aplikacija klijenata i obrade baza podataka. Sve revizije se sprovode u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Usluge revizije

  • Statutarna revizija i revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja;

  • Revizija konsolidacijskih paketa;

  • Revizija projekata;

  • Revizija poslovanja;

  • Revizija investicionih ulaganja;

  • Revizija usaglašenosti sa odredbama ugovora;

  • Pregled finansijskih izveštaja;

  • Obavljanje ugovorenih postupaka (izveštavanje o nalazima činjeničnog stanja);

  • Pomoć u primeni i usaglašavanje sa MRS/MSFI (tumačenje, prva primena, računovodstvene politike i napomene uz finansijske izveštaje,etc.);

  • Pregled adekvatnosti računovodstvenog sistema i sistema internih kontrola.

Usluge revizije

Usluge finansijskog konsaltinga

Poreske usluge

Usluge računovodstvenog konsaltinga